Storj #0 – Dropbox przyszłości – Wprowadzenie

storj

Czym jest Storj?

Storj to zdecentralizowana sieć umożliwiająca przechowywanie plików. System Storj oparty jest na algorytmie Blockchain. Cały kod sieci Storj jest udostępniony na licencji open-source.

Użytkownicy Storj’a dzielą się na 3 grupy:

  • Użytkownicy udostępniający miejsce i otrzymujący w zamian za to proporcjonalne wynagrodzenie w postaci wirtualnej waluty SJCX (Storjcoin X)
  • Użytkownicy wynajmujący miejsce w sieci
  • Użytkownicy udostępniający miejsce na rzecz sieci i jednocześnie wynajmujący miejsce w sieci

Użytkownicy wynajmujący miejsce w sieci (renters) mogą przechowywać pliki po bardzo niskiej cenie – płacą za przechowywane GB i transfer danych w sieci. Pliki są przechowywane w taki sposób, aby zawsze były dostępne. Gdy instancja farmer (osoba udostępniajaca miejsce na dysku) stanie się offline (niedostępna), sieć automatycznie zaczyna proces replikacji danych do innego farmera. W sieci zawsze jeden plik jest przechowywany na przynajmniej 3 serwerach (dyskach farmerów). Storj daje możliwość ręcznego zdefiniowania ilości kopi lustrzanych pliku (mirrorów). Pliki są szyfrowane, dzięki czemu farmer nie ma możliwości odczytu zawartości danych przechowywanych przez wynajmujących (renters).

Czy Storj może stanowić realną konkurencję dla Dropboxa lub GoogleDrive?

Moim zdaniem zdecydowanie tak. Po pierwsze, Storj gwarantuje szyfrowanie, a każdy ma dostęp do kodu źródłowego całej sieci Storj. Po drugie, przepustowość wysyłania jak i odbierania plików z sieci Storj jest teoretycznie nieograniczona –  np. dysponujac łączem 10 Gbit upload łącze może zostać wykorzystane maksymalnie i dzięki temu przesłać plik błyskawicznie. Takiej mozliwości nie oferuja tradycyjne dyski internetowe, gdyż limitują one maksymalną przepustowość. Po trzecie, teoretycznie nie może być sytuacji, w której jakikolwiek plik przestanie byc dostępny. Po czwarte, w przypadku Storj’a nie ma technicznej możliwości kontroli, cenzury lub całkowitego wyłączenia sieci.

Kolejne części o Storj wkrótce! – to było tylko wprowadzenie

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *