Storj #1 – Instalacja i użytkowanie interfejsu CLI do wysyłania i pobierania plików przy użyciu sieci Storj

storj

W tym poradniku przedstawię podstawowe operacje w sieci Storj przy użyciu interfajsu CLI (Interfejs terminalowy). INSTALACJA System Linux – Debian i pochodne Zainstaluj wymagne zależności: sudo apt-get install node git python Wykonaj w terminalu: curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.31.1/install.sh | bash Nastepnie należy wyłączyć terminal i zalogować się ponownie, a potem zainstalować npm przy użyciu wcześniej zainstalowanego…