Storj #1 – Instalacja i użytkowanie interfejsu CLI do wysyłania i pobierania plików przy użyciu sieci Storj

storj

W tym poradniku przedstawię podstawowe operacje w sieci Storj przy użyciu interfajsu CLI (Interfejs terminalowy).

INSTALACJA

System Linux – Debian i pochodne

 1. Zainstaluj wymagne zależności: sudo apt-get install node git python
 2. Wykonaj w terminalu: curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.31.1/install.sh | bash
 3. Nastepnie należy wyłączyć terminal i zalogować się ponownie, a potem zainstalować npm przy użyciu wcześniej zainstalowanego nvm: nvm install 6.9.1
 4. W końcowym kroku instalacji należy wykonać polecenie: npm install -g storjshare-cli

 

TWORZENIE KONTA I LOGOWANIE

Aby zarejestrować się w Sieci Storj należy:

Przy pomocy aplikacji WWW: http://app.storj.io/#/signup

Przy pomocy interfejsu CLI:

 1. Wykonać polecenie storj register
 2. Wprowadzić swoje dane (adres e-mail i hasło)
 3. Potwierdzić konto, używając linka wysłanego na podany wcześniej adres e-mail

Aby zalogowacć się do Sieci Storj należy:

 1. Wykonać komendę storj login
 2.  Wprowadzić swoje dane logowania

TWORZENIE WIADRA (BUCKET)

Należy zalogować się na http://app.storj.io. Następnie należy stworzyć “wiadro” używając zielonego przycisku Create Bucket. Przez “wiadro” można rozumieć folder, do którego będą wrzucane pliki

WYSYŁANIE PLIKÓW

Aby wysłać plik należy:

 1. Sprawdzić identyfikator wiadra wykonując polecenie: storj list-buckets
 2. Wykonać polecenie: storj upload-file <identyfikator wiadra> <nazwa pliku>

Ważne!

Podając hasło przy pierwszym wysyłaniu pliku, zostanie ono użyte również do zaszyfrowania innych plików wysyłanych w przyszłości oraz odszyfrowania pobieranych plików

Objaśnienie opcji przydatnych podczas wysyłania pliku:

 • Parametr -c –  ilość połączeń do węzłów w tym samym czasie
 • Parametr -C – ilość plików wysyłanych jednocześnie
 • Parametr -r – ilość kopii pliku (mirrors), które mają zostać stworzone w sieciZDEPRECJONOWANE
 • Jeżeli chcesz wysłać wszystkie pliki z folderu użyj znaku gwiazdki (*) w nazwie pliku

POBIERANIE PLIKÓW

Aby pobrać plik należy:

 1. Sprawdzić identyfikator wiadra wykonując polecenie: storj list-buckets
 2. Sprwdzić identyfikator pliku, wykonując polecenie: storj list-files <identyfikator wiadra>
 3. Wykonać polecenie: storj download-file <identyfikator wiadra> <identyfikator pliku> <nazwa pliku_zapisywanego>

To by było na tyle, jednak pamiętajcie by nie wrzucać do sieci Storj plików o nielegalnej zawartości, gdyż może to zaszkodzić dalszemu rozwojowi projektu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *